Informatie voor assurantietussenpersonen

Het komt regelmatig voor dat u zich afvraagt of de werkwijze bij de afwikkeling van een schade door de verzekeraar juist is. Wordt de schade correct afgehandeld en beoordeeld. Bij wie kunt u dan terecht voor een eerlijk en objectief antwoord.

S.O.S. Schadehulp kan in die gevallen uw sparringpartner zijn. Of het nu gaat over een herbeoordeling van een door de verzekeraar afgewezen schade, het vaststellen van het juiste schadebedrag, het op de juiste wijze interpreteren van toegepaste clausules, of bijvoorbeeld het gehanteerde afschrijvingspercentage van goederen.

S.O.S. Schadehulp helpt!

S.O.S. Schadehulp biedt het intermediair de mogelijkheid doorlopend gebruik te maken van Schadehulp als sparringpartner op schaderegelingsgebied. U maakt dan gebruik van de ervaringen en kennis van Schadehulp, krijgt tips op schade-regelingsgebied en staat nooit alleen bij de afwikkeling van een vervelende schade, maar blijft indien u dat wenst zelf inhoudelijk de schade behandelen en onderhoud ook zelf het contact met uw verzekerden.

Wilt u ook doorlopend gebruik maken van een maximale ondersteuning op schaderegelings-gebied, neem dan een jaarabonnement op S.O.S. Schadehulp. U bent dan een jaar lang verzekerd van een optimale hulp bij schade-afwikkelingen.

Meldingsformulier

Naam en adres kantoor Naam kantoor:
Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Het abonnementstarief wordt vastgesteld aan de hand van het aantal schadepolissen in uw agentschap. Combipakketten dienen per onderleggende polis te worden opgenomen.

Kies het pakket dat het best bij u past...
< 500 Tarief jaarabonnement € 95,00 incl. BTW
501 / 1.500 Tarief jaarabonnement € 190,00 incl. BTW
1.501 / 2.500 Tarief jaarabonnement € 285,00 incl. BTW
2.501 / 3.500 Tarief jaarabonnement € 380,00 incl. BTW
3.501 / 5.000 Tarief jaarabonnement € 475,00 incl. BTW
> 5.001 Dit is maatwerk. Schadehulp neemt contact met u op.

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

 

S.O.S. Schadehulp helpt met de afwikkeling van uw schade.

Ga naar...

Brochure S.O.S. Schadehulp